Analiza zawartości dysków komputerów

Publikacje

Analiza powłamaniowa w sytemach Microsoft Windows - Computer Forensics - Raport

mgr_K.Binkowski_computer_forensics_raport.pdf

SHA1 - 1828bdb1350b46ddd6472efc9be085ececebc044

Analiza powlamaniowa w systemach Microsoft Windows - Computer Forensics

mgr_K.Binkowski_computer_forensics.pdf

SHA1  - 7b58b9373bcab817641e094bad89b15c749ea89f

DOŚWIADCZENIE

Ekspercka wiedza IT budowana latami, oparta na solidnych fundamentach - certyfikaty.

SOLIDNOŚĆ

Profesjonalne usługi informatyczne, wysoka etyka, poufność i pełna dyskrecja.

DOKŁADNOŚĆ

Koncentracja na szczegółach w trakcie analizy powłamaniowej, odzyskiwania danych.